Wyszukiwarka

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W dniu 18.10.2010 Rzeczpospolita organizuje konferencję pt. Energetyka słoneczna w Polsce - stan obecny, przyszłość i kierunki rozwoju. Moderatorem konferencji będzie pracownik MAE, Włodzimierz Pomierny.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. ponownie zaprasza wszystkich chętnych do projektu utworzenia klastra dotyczącego energii odnawialnej. Głównym celem tej inicjatywy jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.6 RPO WM. Więcej informacji nt klastra w zakładce Mazowiecki Klaster Energii Odnawialnej.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie ogłosiła konkurs na stanowisko:

Członka Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. objęła patronatem honorowym konferencję dotyczącą biogazu. Impreza jest organizowana przez Master Institute i odbędzie się w dniach 27-28.10.2010 w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie. Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje na stronie organizatora:

www.master-institute.pl

Już 1,2 mln zł kredytów zostało udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska na zakup i montaż kolektora słonecznego. Najczęstszymi kredytobiorcami są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja wynosi 45% kapitału udzielonego kredytu. Jednak nie można zapominać o podatku od otrzymanej dotacji. W ten sposób do kasy państwa ponownie wróci nawet kilkadziesią tmilionów złotych. Przy obliczaniu opłacalności inwestycji należy zatem jeszcze w fazie planowania  obliczyć rzeczywistą jej wartość.
 
Żródło: Rzeczpospolita z dnia 8.09.2010

W dniu 20.10.2010 w Warszawie odbędzie się konferencje pt. "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię". Mazowiecka Agencja Energetyczna objęła swoim patronatem to wydarzenie.

Do dnia 31 października 2010r. został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs "Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2010 roku", w związku z sytuacją spowodowaną powodzią w wielu rejonach Polski.

Polish Investforum to pierwszy w Polsce cykl konferencji prezentujących zagranicznym podmiotom możliwości inwestycyjne w naszym kraju oraz w poszczególnych jego regionach. Przybliżone zostaną uczestnikom perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach.

Prezentacje z III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej oraz Stanowisko III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w sprawie roli termicznej energetyki słonecznej w krajowym Planie działań w zakresie energii z odnawialnych źródeł energii są do pobrania tutaj.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy