Wyszukiwarka

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:


Członka Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.


Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

- udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego technicznego lub 
  ekonomicznego w zakresie ekonomii, zarządzania lub finansów (wymagany tytuł 
  magistra),
- co najmniej 5-letni staż pracy,
- doświadczenie w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niekaralność,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
  stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

Szanowni Państwo!


Mazowiecka Agencja Energetyczna rozpoczęła rekrutację na II edycję studiów podyplomowych Samorządowy Menedżer Energii (SME), realizowanych przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

INFORMACJA w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl


SME skierowany jest do : urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Mazowiecka Agencja Energetyczna we współpracy z partnerami z innych krajów UE realizuje projekt pt. „Regionalne Koncepcje Energetyczne - CEP-REC” w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego.

www.youtube.com/watch

6 listopada w Monachium odbędzie się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt CEP-REC. W konferencji wezmą udział także przedstawicie z województwa mazowieckiego.
“Program dla Europy Środkowej – Regionalne Koncepcje Energetyczne (CEP-REC) – to oficjalna nazwa międzynarodowego projektu realizowanego przez partnerów z 8 krajów europejskich – wśród nich także przez Mazowiecką Agencje Energetyczną. Projekt zakłada m.in. kompleksową i wielowymiarową promocję inicjatyw i przedsięwzięć polegających na rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej we wszystkich regionach biorących udział w projekcie, w tym także w województwie mazowieckim.

W dniu 29 października 2014 r. o godz. 8.45 w gmachu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu efektywnego gospodarowania energią i promowania postaw proekologicznych – Samorządowy Menedżer Energii – studiów utworzonych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną oraz dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 28 października 2014 r. w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”Sp.z.o.o. w Ząbkach odbyło się uroczyste, uruchomienie instalacji projektu EINSTEIN.
Z dumą pragniemy poinformować, że w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Mazowieckiego - Marszałek Adama Struzik, Wicemarszałek Elżbieta Lanc, Skarbnik Marek Miesztalski, Dyrektorzy Departamentów, przedstawiciele Starostwa Wołomińskiego na czele z Panem Starostą – Piotrem Uścińskim, włodarze miasta Ząbki – z Panem Robertem Perkowskim - Burmistrzem oraz wielu innych znamienitych gości.
Mazowiecka Agencja Energetyczna organizuje bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych : pt. „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie” - realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno - edukacyjnej współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Biogaz jako odnawialne źródło energii może zmniejszyć zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne, a także na ograniczenie emisji szkodliwych związków powstających w wyniku ich spalania. Może on być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła a także jako paliwo do samochodów. Jednak z drugiej strony budowa biogazowi budzi wiele kontrowersji.
Celem interaktywnych warsztatów dla młodzieży jest zwiększenie świadomości o biogazie jako źródła odnawialnej energii.
Warsztaty przeprowadzane będą w siedzibie szkoły w dogodnym terminie. Każdy z uczestników otrzyma broszurę informacyjną na temat biogazowi z długopisem, a na zakończenie warsztatu certyfikat. Każda szkoła uczestnicząca w programie otrzyma materiały informacyjne dla nauczycieli i na potrzeby bibliotek.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy