Mazowiecka Agencja Energetyczna


Jesteś na: Strona główna / ... / ... / ... / ... / ... / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - XX grupa zakupowa MAE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - XX grupa zakupowa MAE

11 września 2015


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 23 podmiotów samorządowych i innych - XX grupa zakupowa MAE.

Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XX GZ MAEMazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Tel./Faks: +48 22 290 29 42
Tel./Faks: +48 22 823 47 40
Polska, 02-362 Warszawa,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok. 300

Zarejestrowana pod nr KRS 0000328664 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Kapitał zakładowy wynosi 3.040.000,- zł
NIP 1132760903, REGON 141828652
Nr konta: 59 2490 0005 0000 4520 3630 7803