Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

BOŚ bank

Od 1 lutego br. BOŚ Bank przyjmuje wnioski o udzielenie kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych Gwarancją Ekomax.

Gwarancja jest udzielana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Z Gwarancji Ekomax mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-caps) oraz spółki o średniej kapitalizacji (mid-caps), w celu zabezpieczenia kredytów na sfinansowanie inwestycji związanych z wdrażaniem rozwiązań efektywnych energetycznie (Gwarancja Ekomax - BGK).

Ubiegając się o objęcie kredytu Gwarancją Ekomax, inwestor załącza do wniosku o udzielenie Gwarancji dokument audytu, przygotowany wg zasad określonych przez BGK (Gwarancja Ekomax - Dokument Audytu Energetycznego). Dokument ten może zostać dofinansowany ze środków Grantu ELENA, przy założeniu, że inwestor zawnioskuje o dofinansowanie ELENA na etapie składania w BOŚ wniosku o kredyt inwestycyjny, który zostanie objęty Gwarancją Ekomax.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na skorzystanie ze wsparcia z grantu ELENA, są zobowiązani do wyłonienia Wykonawcy Dokumentacji Technicznej spośród podmiotów, które zawarły z BOŚ Ramowe Umowy Współpracy w ramach Projektu ELENA.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie możecie Państwo otrzymywać „Zaproszenia do złożenia ofert realizacji Zadania” wysyłane bezpośrednio przez inwestorów i dotyczące wyłącznie przygotowania Dokumentu audytu na potrzeby załączenia do wniosku o objęcie kredytu Gwarancją Ekomax.

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. wsparcia z grantu ELENA udzielanego inwestorom ubiegającym się o kredyt inwestycyjny, zabezpieczony Gwarancją Ekomax, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem: elena@bosbank.pl.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy