Wyszukiwarka

POWER4BIO LOGO Variante6

W dniu 9 maja odbyło się I spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki. Miało ono miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie w godzinach 9:30-13:20. Zgromadzeni goście reprezentowali władze regionalne, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, podmioty planistyczne oraz przedstawicieli przemysłu związanego z biogospodarką.

Podczas warsztatów zaprezentowano koncepcję projektu POWER4BIO w ramach którego w/w Rada została utworzona jako ciało doradcze w kwestii opracowania strategii biogospodarki dla regionu Mazowsza. Ponadto omówiono potencjał oraz zasoby rolnicze i odpadów komunalnych w województwie mazowieckim stanowiące główne rozpatrywane surowce bioekonomiczne. Na koniec odbyła się dyskusja, gdzie zabrano głos i przedstawiono swoje opinie w jakie podejście należałoby zastosować w kontekście rozwoju biogospodarki na Mazowszu

 Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawione na spotkaniu

Biogospodarka - cele i wyzwania POWER4BIO

Działalność EIT Food

Finansowanie projektów europejskich

Gospodarka odpadami na terenie województwa mazowieckiego

Projekt POWER4BIO

Rolnictwo w województwie mazowieckim - specjalizacje i kierunki rozwoju

Wybrane uwarunkowania rozwoju biogospodarki w województwie mazowieckim

  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy